Vizyon, Değerler ve Politikalar

Vizyonumuz;

Tahribatsız Muayene, Endüstriyel Muayene ve Tahribatlı Muayene Laboratuvarı hizmetlerinde sürekli araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle daima en güvenilir çözümleri sunmak, müşterilerimize değer sağlayarak, çalışanlarımızı geliştirerek sektörde öncü olmaktır.

Değerlerimiz;

 • Güvenilir Hizmet,
 • Müşteri Odaklılık,
 • Doğru ve Zamanında İletişim,
 • Takım Çalışması,
 • Sürekli Gelişim,
 • Sonuç Odaklılık,
 • Çevreye ve Topluma Saygı

Politikalarımız;

Kalite Politikamız:

 • İmkosan, 30 yıllık deneyim ve birikimini genç kadrosuyla zenginleştirerek tahribatsız muayene, endüstriyel hizmetler ve tahribatlı muayene hizmetleri konularında lider firmalardan biri haline gelmiştir.
 • Yapılan çalışmalarda müşteri memnuniyetinin üst düzeyde olması, zamanında ve yüksek kalite ile yapılan hizmette, güven ve doğruluk kavramlarının ön planda oluşuyla açıklanabilir.
 • İmkosan’ın bu özellikleri tüm personeli tarafından okunmalı ve incelenmelidir. Yapılan hatalar saklanmamalı ve kısa zamanda Kalite Yönetim Temsilcisi uyarılmalıdır. Böylece İmkosan’ın sürekli iyileşmesi sağlanacaktır.
 • Ayrıca teknolojinin gelişimi ve yenilenen ekipmanların takibi yapılarak, gerekli revizyonlar sürekli iyileştirme kapsamı içerisinde gerçekleştirilecektir.
 • Uygunsuzluklar, gerekli prosedürler ve geri beslemeler incelenerek giderilmeye çalışılacaktır.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız:

   İmkosan; tahribatsız muayene, endüstriyel muayene ve tahribatlı muayene laboratuvarı hizmetleri alanındaki faaliyetlerini en üst kalite seviyesinde yürütürken çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin istisnasız korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi hususunu ana amaçları arasında değerlendirmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki hususların teminini ve idamesini taahhüt ederiz.

   • Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını ya da en alt seviyeye indirilmesini sağlamak,
   • Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere uymak,
   • Tüm çalışanlara bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek,
   • Şartlara uygunluğun idame ettirilmesi için İSG politikasını periyodik olarak gözden geçirmek ve İSG ile ilgili konularda sürekli iyileştirme sağlamak,
   • Kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak.
    • Çevre Politikamız:

     Tahribatsız muayene, endüstriyel muayene ve tahribatlı muayene laboratuvarı hizmetleri alanında faaliyet gösteren İmkosan; faaliyetlerini gerçekleştirirken ortaya çıkan çevre boyutlarını ve etkilerini tespit ederek;

     • Bu etkilerin çevreye vereceği zararları ortadan kaldırmak veya en aza indirmek,
     • Yürürlükte bulunan çevreyle ilgili mevzuat, idari düzenlemeler ve yasal şartlara uymak,
     • Müşterileri, tedarikçi, çalışanlar ve diğer ilgili taraflarda çevre bilincinin oluşturulmasını sağlamak,
     • Tüm faaliyetlerde en etkin kullanım ile enerji ve diğer doğal kaynakların tüketimini en aza indirerek tasarruf sağlamak,
     • Çevreye saygılı olmak ve gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için sürdürülebilir bir çevre yönetim sistemi uygulamak ana hedefimiz ve amacımızdır.
     • Test Laboratuvarı Politikamız:

      • İmkosan Tahribatlı Muayene Laboratuvarı, hizmet vermekte olduğu testlerin hizmet kalitesinin güvenliğini sağlamaktadır.
      • İmkosan Tahribatlı Muayene Laboratuvarı Hizmetleri yönetim sistemin amacı, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olduğunu garanti altına almaktır.
      • İmkosan Tahribatlı Muayene Laboratuvarı Hizmetleri personeli, kalite sistem dokümantasyonuna vakıf, kalite politikası ve prosedürlerini uygulamaktadır.
      • İmkosan Tahribatlı Muayene Laboratuvarı, TS EN ISO 17025 standardına uymayı ve kurduğu sistemi sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.
      • Gerçekleşen testlerde, müşteri memnuniyetinin üst düzeyde olması, zamanında ve yüksel kalite ile yapılan testlerde, güven ve doğruluk kavramlarının ön planda oluşuyla açıklanabilir.