Phased Array & TOFD Muayenesi

Ultrasonik muayenede malzeme içi20151003_144648 düzensizliklerin tespiti için 3 boyuttan muayene yapılmasına karşı Phased Array ile tek seferde hataların yönelimi ve malzeme içerisindeki konumları hakkında bilgi alınabilir.

Bu yöntemde probda birbirinden bağımsız 8-16-32-64…. element bulunur. Elementlerin ateşlenme sırası istenildiği gibi ayarlanılarak belirli bölgeye odaklanması sağlanabilir. Bu yöntem geleneksel darbe-yankı yöntemine göre pek çok avantaja sahiptir.

Phased Array Tekniğinin Avantajları:
-Yüksek hızda muayene ve görüntüleme yeteneği
-Farklı açılarda ultrasonik tarama yapabilme yeteneği
-Kompleks geometrileri ve kalın malzemeleri muayene edebilme yeteneği
-Östenitik malzemelerde ve farklı iki malzeme kaynaklarında hassas muayene yeteneği

 

 20151003_144219TOFD yöntemi (Time of Flight Diffraction), hata tespiti ve hatanın boyutlandırılması için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem kaynaklı imalatlardaki süreksizliklerin tespit edilmesinde kullanılan çok hassas ve hızlı  bir yöntemdir.

TOFD prensibi hata kesitinin pozisyonunun haritalandırılmasını sağlamaktadır. Ultrasonik ses dalgaları süreksizliklerin ucundan ışınları kırar. Süreksizliğin boyutları ultrasonik ses dalgalarının  kırıldığı zamanın  ölçülmesi yoluyla hesaplanır. Bu yöntem standart ultrasonik muayenenin aksine genliğe bağımlı olmadığından prob konumu, süreksizliklerin yönelimleri, düzensiz veya değişen malzeme yüzeyleri ya da zayıf kavrama gibi kısıtlamalardan etkilenmez. Ayrıca bu teknik günümüzde malzeme yapısı hakkında bilgi toplama amaçlı kullanılmakta olup alınan sonuçlar sayesinde imalatçı ve üreticilere maliyet anlamında birçok avantaj kazandırmaktadır.