Z Ekseninde Çekme Testi

cekme

Yassı ürünler ve çelik profiller hadde yönünde, hadde yönüne dik ve kalınlık doğrultusunda farklı mekanik özelliklere sahip olarak üretilmektedirler. Mekanik özelliklerdeki yöne bağlı bu değişim kaynaklı yapılarda, örneğin lameler yırtılma gibi problemlere sebep olmaktadır.

Kalınlık yönünündeki özellikleri geliştirmek ancak ilave çelik kullanarak mümkün olmaktadır.

Laboratuvarımızda kalınlık yönündeki özellikler, TS EN ISO 10164 standardına uygun olarak hazırlanan numunelere çekme testi uygulanarak % kesit daralması ile karakterize edilmektedir.