Mikroskobik Muayene

Mikroskobik Muayene2 Mikroskobik Muayene1

Dağlanmış veya dağlanmamış numunenin, mikroskop ile 50 ila 500 kat büyütülerek incelenmesidir.

Mikroskobik deneyler, kaynaklı birleştirmenin genellikle enine kesitinin incelenmesi ile mikroskobik özelliklerin ortaya çıkarılmasında kullanılır. Mikroskobik incelemenin amacı sıcak çatlaklar, soğuk

çatlaklar, lameler yırtılma, boşluklar, ergime noksanlığı, katılaşma yapısı ve tane yapısı v.b. özellikleri ortaya çıkarmaktır.