Makroskobik Muayene

MAKRO-1Makro muayene dağlanmış veya dağlanmamış deney numunesinin çıplak gözle veya küçük bir büyütme ile incelenmesidir.

Makroskobik deneyler, kaynaklı birlestirmenin genellikle enine kesitinin incelenmesi ile makroskobik özelliklerin ortaya çikarilmasinda kullanilir. Bu islem, hazırlanan yüzeyin dağlama öncesi ve sonrasi gözle ve/veya optik olarak incelenmesi ile yapılır.

UYGULAMA STANDARDI

TS EN 1321: Metalik Malzemelerdeki Kaynaklardatahribatlı Muayene- Kaynakların  Makroskobik Ve Mikroskobik Muayenesi

MAKRO-01