Prosedür Yeterlilik Koşulları Onayı (PQR)

kaynak_pqr

İlgili Standartlara(EN – ASME – AWS D1.1) göre uygun şekilde hazırlanan kaynağın, tahribatlı deney ve tahribatsız muayenelerin gerçekleşip, sonuçların uygun olduğu gösteren bir yeterliliği kapsar.

Bir Kaynak Prosedürü Yeterliliği(PQR), birden fazla Kaynak Prosedürü Şartnamesini(WPS) destekleyebilir.