Kaynak Prosedürü Şartname Onayı (WPS)

kaynak_wps

İlgili Standartlara(EN – ASME – AWS D1.1) göre hazırlanmış ve kaynak kalitesini etkileyen tüm değişkenleri içerisinde barındıran şartnamelerin onaylanmasını kapsar.

Her bir Kaynak Prosedürü Şartnamesi(WPS), kendisini destekleyen bir Kaynak Prosedürü Yeterliği(PQR) olması gerekmektedir.